Trang chủ > Tin tức má»›i

Phòng Họp

Tuy không nhiều chức năng nhÆ° nhà ở nhÆ°ng thiết kế văn phòng cÅ©ng phải dá»±a trên nhiều yếu tố, đặc biệt là về kết cấu móng và khung của toàn bá»™ toà nhà vì văn phòng thấp nhất cÅ©ng từ 4 đến 5 tầng trở lên. Văn phòng hiện đại sẽ tạo được sá»± […]

Hiểu về BIM để nâng cao chất lượng công trình

Trong giá»›i thiết kế và xây dá»±ng công trình, cÅ©ng nhÆ° cÆ¡ sở hạ tầng dân dụng, mô hình Thông tin Xây dá»±ng (BIM) đã trở thành má»™t yếu tố thiết yếu. Các nÆ°á»›c phát triển Ä‘ang tín nhiệm BIM để giúp Ä‘Æ°a ra những dá»± án thành công bằng cách hạ thấp khả năng […]