Trang chủ > Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2016 và những năm tiếp theo. Công ty Cổ phần Xây dá»±ng 47 có nhu cầu tuyển dụng lao Ä‘á»™ng sau đây: 1. Công việc, số lượng, yêu cầu chung: TT CÔNG VIỆC SL YÊU CẦU CHUNG GHI CHÚ 1  Kỹ sÆ° Giám sát thi […]