Trang chủ > Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2016 và những năm tiếp theo. Công ty Cổ phần Xây dựng 47 có nhu cầu tuyển dụng lao động sau đây: 1. Công việc, số lượng, yêu cầu chung: TT CÔNG VIỆC SL YÊU CẦU CHUNG GHI CHÚ 1  Kỹ sư Giám sát thi […]